www.prekladatel-tlmocnik.sk

Diana Šimová

tlmočníčka & prekladateľka
angličtina, francúzština, slovenčina

+421 907 145 733
info@prekladatel-tlmocnik.sk
www.prekladatel-tlmocnik.sk

Tlmočenie a preklad vnímam ako tanec:
riadi sa pravidlami,
potrebujete trochu talentu,
musíte doň vložiť svoje srdce a dušu,
aby bol výsledkom fungujúci dialóg, harmónia a krása.

Som tlmočníčka a prekladateľka na voľnej nohe.
Na túto dráhu som sa pustila v roku 2005.
Mojimi pracovnými jazykmi sú angličtina a francúzština.

V roku 2013 som sa akreditovala ako tlmočníčka pre inštitúcie Európskej únie a jeden rok som žila a pôsobila výhradne v Bruseli.

Momentálne pracujem pre súkromné subjekty a štátne organizácie na Slovensku i v zahraničí.

Vyštudovala som tlmočníctvo a prekladateľstvo so špecializáciou na anglický jazyk a francúzsky jazyk na Filologickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.
Svoj obzor si neustále rozširujem na rôznych kurzoch a školeniach:

  • diplomatický protokol (certifikát uznaný International Education Society)
  • anglické občianske a trestné právo pod vedením britského advokáta Davida Hutchinsa
  • postgraduálny kurz Európsky kurz konferenčného tlmočenia, ktorý organizuje Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Európskou komisiou

Počas svojej doterajšej praxe som mala to potešenie tlmočiť vystúpenia vážených politikov a diplomatov i zástupcov významných medzinárodných spoločností, preložila som tisíce strán textov a otitulkovala som mnoho zaujímavých dokumentárnych filmov.

Som členkou Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov.

 

Tlmočenie

simultánne

Poslucháči počujú vystúpenie zahraničného rečníka pretlmočené do ich vlastného jazyka okamžite!

Vhodné podujatia: prednášky, konferencie, semináre, diskusie, podujatia s tlmočením do viacerých cieľových jazykov.

Ako to funguje: Pracujem v tlmočníckej kabíne, v slúchadlách používam rečníkov originál a zároveň do mikrofónu tlmočím prejav pre poslucháčov.

Podmienky: Je nutné použiť príslušné technické vybavenie. V kabíne pracujú spravidla dvaja tlmočníci.

konzekutívne

Prejav rečníka odznie najprv v jeho jazyku a následne ho tlmočník, ktorý je pri rečníkovi, pretlmočí do jazyka poslucháčov.

Vhodné podujatia: stretnutia s menším počtom účastníkov, rokovania, tlačové konferencie, formálne schôdzky, návštevy v teréne, audity, exkurzie.

Ako to funguje: Pracujem v blízkosti rečníka. Môžem tlmočiť pojednotlivých vetách, ak si to zákazník želá, no s pomocou tlmočníckeho zápisu, ktorý si vyhotovím počas vystúpenia rečníka, dokážem pretlmočiť i dlhšie ucelené úseky.

Podmienky: Na vystúpenie rečníka/podujatie treba vyhradiť dvojnásobný čas oproti času potrebnému bez tlmočenia.

Cena tlmočníckych služieb závisí od času nasadenia,
od času potrebného na prácu pred samotným podujatím - na odbornú prípravu a od času potrebného na presun.

Vyžiadajte si ponuku na mieru.

 
 

Preklady

Prečítajte si cudzojazičné texty v jazyku, ktorému rozumiete najlepšie! Oslovte svojich zahraničných partnerov ich rodným jazykom!

Druhy dokumentov: od bežnej korešpondencie, cez obchodné texty, tlačové správy a webové stránky, po normy, zmluvy...

Ako to funguje: Profesionálny prekladateľ sa najprv oboznámi s celým textom a štýlom jazyka, zaujíma sa o to, akú funkciu má splniť preložený text a kto je koncový “spotrebiteľ” prekladu. Potom dokážee voliť náležité slová a formulácie a výsledný text zapôsobí na čitateľa podľa vašich predstáv. Okrem výstižného obsahu dodávam aj presnú formu, preto práca na skenovaných, či tlačených dokumentoch je náročnejšia na čas.

Cena a dodacia lehota prekladu závisia od rozsahu,
náročnosti obsahu, smeru prekladu a termínu dodania, ale aj od formátu, v ktorom doručíte originál.


Vyžiadajte si ponuku na mieru.

 
 

Titulky

Vďaka profesionálne vyhotoveným titulkom diváci sledujú film v pôvodnom znení a nerušene vnímajú obraz, rozprávanie i dialógy ako vo svojom jazyku!

Ako to funguje: Pošlite mi videozáznam na otitulkovanie a dialógovú listinu. V špeciálnom softvéri na titulkovanie vyhotovím titulky v cieľovom jazyku, ktorý spĺňajú všetky kritériá na nerušené sledovanie. Výstupom môže byť váš videozáznam s titulkami vloženými priamo vo videu, alebo aj textový súbor s titulkami a časovaním podľa vášho záznamu.


Titulkovanie je vždy adrenalínový zážitok a kusisko fascinujúcej práce zároveň. Vyhotoviť titulky bez dialógovej listiny len z odposluchu je časovo i fyzicky mnohonásobne náročnejšie.

Cena a dodacia lehota titulkov závisí od dĺžky záznamu
a množstva a kvality dodaných podkladov.

Vyžiadajte si ponuku na mieru.

 
 

Kontakt

 

+421 (0) 907 145 733

www.prekladatel-tlmocnik.sk

info@prekladatel-tlmocnik.sk

Copyright 2016 / TOP

Created by go4web.sk